Վրաց-օսեթական հակամարտություն. վրացիների դիրքորոշումները

1 ր.   |  2020-06-02

Վրաց-օսեթական հակամարտություն. վրացիների դիրքորոշումները

Տվյալները հաշվարկվել են Հետազոտական Ռեսուրսների Կովկասյան Կենտրոնների «Կովկասյան բարոմետր-2019» (Վրաստան) հետազոտության տվյալների շտեմարանով։

The Caucasus Research Resource Centers. (2019) "Caucasus Barometer". Retrieved through ODA