; Orbeli Analitical Research
Կենսագրություն

Ինժեներ-էներգետիկ (Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, 1980թ.): Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու (Մոսկվայի Էներգետիկայի ինստիտուտ, 1987թ.), ավագ գիտաշխատող (ԽՍՀՄ ԲԱԿ, 1989թ.):

Դոկտորական ատենախոսությունը պաշտպանել է ԱՄՆ Վերականգնվող էներգիայի ազգային լաբորատորիայում (NREL, Բոուլդեր, Քոլորադո, ԱՄՆ, 1993-94թթ.):

Էներգետիկայի հարցերով Հայաստանում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP) ազգային փորձագետ է: 2015-ից՝ Հայաստանում ԵՄ ազգային փորձագետ տրանսպորտի հարցերով: 2017-ից ԵԱՏՄ փորձագիտական ակումբի անդամ:

«21-րդ Դար» վերլուծական հանդեսի հիմնադիր խմբագիր (2003-06թթ.), «Նորվանք» ԳԿՀ հիմնադրամի վերլուծաբան, ապա՝ փոխտնօրեն:

Շուրջ 50 գիտական հոդվածների և հրապարակումների հեղինակ է:

Մենագրություններ և գրքեր

Հոդվածներ

Քաղաքաբնակ մարդկությունը

Արդի ուրբանիզացիոն պրոցեսների հետևանքով մարդկության ապագան իր կացութաձևով դառնում է քաղ...

Քաղաքներ 2020

Խոշոր քաղաքներն արտադրողականության բարձրացման ու զարգացման հիմնական շարժիչ ուժն են:

Վրաստանի նավահանգիստները. Կուլևի նավթային տերմինալը

Կուլևիի նավթային տերմինալի շինարարությունը մեկնարկել է 2000-ին, սակայն ֆինանսավորման դժ...